Συντήρηση Boiler

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες για να διατηρήσουν στο μέγιστο την απόδοση και την αντοχή τους στον χρόνο, έχουν ανάγκη ελέγχου και συντήρησης μία φορά ανά δύο έτη, ασχέτως αν λειτουργούν ικανοποιητικά ή όχι. Η συντήρηση του ηλιακού αποτελεί απαραίτητο όρο για την ισχύ της εγγύησης του.

Η απόδοση του ηλιακού θερμοσίφωνα δεν επηρεάζεται από την παλαιότητά του, συνεπώς θα πρέπει να  ζεσταίνει το νερό όσο το ζέσταινε καινούργιος. Αισθητή διαφορά στην απόδοση του, σε σχέση με το παρελθόν, χωρίς να έχει υποστεί φθορές η μόνωση του boiler ή η συλλεκτική επιφάνεια των συλλεκτών, οφείλεται συνήθως στα αντιψυκτικά υγρά, που μπορεί να έχουν εξατμιστεί ή να έχουν αλλοιωθεί με την πρόσμιξη σε αυτά σκουριάς από τα μεταλλικά τοιχώματα εντός των οποίων κυκλοφορούν.